Ποιοτικός Έλεγχος

Εκτύπωση

LAST_UPDATED2 Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Πέμπτη, 20 Μάιος 2010 10:35

Η εταιρεία επιλέγει με σχολαστικό τρόπο τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων της καθώς επίσης και τη βέλτιστη τυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής και οργάνωσης.

Όλες οι πρώτες ύλες που παραλαμβάνει η εταιρεία και οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή προέρχονται από ελεγμένους και αξιόπιστους προμηθευτές με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί άριστες σχέσεις. Επίσης, διενεργείται συνεχής αυστηρός εσωτερικός έλεγχος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερά ψηλή ποιότητά τους και η τήρηση των υψηλών κριτηρίων ποιότητας και χαρακτηριστικών που πρέπει να διέπουν την κάθε γραμμή παραγωγής.